Skip to main content

Velkommen til Danish Ocean Cluster

En ny organisation, der ønsker at samle aktører, som arbejder kommercielt med udvikling af fiskeri, akvakultur, fiskeriteknologi og industri i danske fiskerihavne, samt innovation indenfor energi, affald og sidestrømme. Vi har særligt fokus på det nordatlantiske område.

Hovedformålet er at styrke de kommercielle relationer indenfor den ”blå” sektor, særligt vedrørende innovative og cirkulære forretningsmodeller og nye projekter. Danish Ocean Cluster er dermed et dansk og internationalt netværk for alle, der har interesse i at indgå i industrisymbioser og skabe nytænkende kommerciel forretning til gavn for de danske fiskerihavne og fremtidens fiskeri.  

Danish Ocean Cluster er stiftet på initiativ af Hirtshals Havn, Nordsøen Forskerpark og Greenport North.

Vi arbejder dels med lokale projekter i danske fiskerihavne og dels med internationale projekter i det nordatlantiske område. Danish Ocean Cluster er inspireret af og samarbejder med Iceland Ocean Cluster

Vi har desuden etableret den indledende kontakt til de canadiske ocean clusters.  

Iceland Ocean Cluster

Iceland Ocean Cluster har eksisteret i 12 år og har i dag 70 islandske virksomheder som medlemmer. Iceland Ocean Cluster har samlet islandske virksomheder indenfor den ”blå” sektor i en grundlæggende øget udnyttelse af torsken således, at man i dag skaber værdi af mere end 90% af al torsk, som landes i Island. Stifteren Thor Sigfusson arbejder for en mere bæredygtig fiskesektor og har med Iceland Ocean Cluster bevist, at stærke kommercielle relationer er en forudsætning for at skabe nye innovative løsninger.

Danish Ocean Cluster arbejder med (opdateres løbende)

  • Planlægge studieture til hhv. Island (efterår 2024) og Canada (2025)
  • Styrke laksehubben i Hirtshals

  • Styrke kommercielle relationer mellem virksomheder indenfor den ”blå” sektor i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøerne, Canada, USA
  • Etablering af – f.eks. norske – virksomheder i danske fiskerihavne
  • Etablering af norsk selskab i Hanstholm og Hirtshals med cleantech løsning til udnyttelse af affald fra akvakultur, produktion mm.
  • Aktiv deltagelse i InterReg projektet SCI – ”Skandinaviske Cirkulære Industriparker, ledet af Skagen Uddannelsescenter, 2024-2026

Bliv medlem

1-10 ansatte

1.900 DKK
ekskl. moms årligt

11-50 ansatte

4.900 DKK
ekskl. Moms årligt

50+ ansatte

14.900 DKK
ekskl. moms årligt

Start-ups og iværksættere

0 DKK (det første år)

Organisationer og vidensinstitutioner 10.000 DKK

Firmaoplysninger

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

Mette H. Roussis
Sekretariatsleder

mhr@nordsoemail.dk
tel. +4540323096

Linn Indrestrand
Bestyrelsesformand

li@portofhirtshals.dk
tel. +45 28497445

Advisory Board
Under etablering

Webbureau ITTP